Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Zniżka na
pierwsze zakupy
Szybki wybór
na 3 kliknięcia
Wysyłka
już od 10,90 zł
Bezproblemowa
reklamacja
Wszystko na stanie,
natychmiastowa wysyłka!

Pliki cookies

Polityka cookies

 1.                  

Niniejsza polityka plików cookies („Polityka”) ma charakter informacyjny.         

Celem Polityki jest zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji.

Administratorem („Administrator”) jest 4Leaders s.r.o z siedzibą w Czechach, Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28144708, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 •                 pod ww. adresem,
 •                 za pośrednictwem e-mail: info@tanieprezenty.pl
 •                 za pośrednictwem numerem telefonu: +48 729 086 372  – opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora.

W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie jednocześnie administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz ich przetwarzania zawarto w Polityce prywatności (www.tanieprezenty.pl/gdpr).
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem e-mail: 
info@tanieprezenty.pl

 

 1.                 

Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego oraz Aplikacji technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone, w tym znaczniki pikselowe.

Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.

 1.               

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub powiązań pokrewnych, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora oraz podmiotów trzecich lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.

W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody.

W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda).

W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe treści Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.

 1.               

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym).

Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, w tym Aplikacji (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Osoby Odwiedzającej umożliwia działanie Aplikacji w trybie offline oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzającej.

Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzającej do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

 1.                

Znaczniki pikselowe to małe obrazki, które pełnia podobną funkcję jak pliki cookies.

Jednakże w przeciwieństwie do pliki cookies, które są wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym), stanowią one integralną część strony www.

Stosowane znaczniki:

  

Wskazując w treści Polityki pliki cookies odnosimy się również do znaczników pikselowych.  

 

 1.               

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi.

W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią zawsze danych osobowych (nie pozwalają bowiem zawsze na identyfikację konkretnej osoby fizycznej - Osoby Odwiedzającej).

Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności (www.tanieprezenty.pl/gdpr), w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

 1.             

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego lub Aplikacji oraz realizacji ich podstawowych funkcji jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. 

W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach (zde doplnit aktivní linkna změnu nastavení cookies) na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

 1.           

Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Panią/Panem w celach marketingowych. W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze może Pani/Pan wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Natomiast w zakresie niezbędności  zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing produktów i usług Administratora, w tym wymiana informacji z partnerami, z którymi współpracujemy w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1.               

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, w celu zapewnienia prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, a także realizacji ich kluczowych funkcji.

Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego oraz użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego i Aplikacji, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej np. zgodnie z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).

W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje.

Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań.

Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert, a także aby połączyć się z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook (Meta), w tym poprzez automatyczne logowanie, udostępnianie funkcji, takich jak przycisk "Lubię to" oraz wyświetlanie dostosowanych ofert i ukierunkowanych reklam w tych sieciach społecznościowych i witrynach internetowych innych niż nasz Sklep internetowy.

Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.

W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.

 1.                

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).

Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą Administrator odebrał dodatkowe zgody.

W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki.

 1.               

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe tak dla Osoby Odwiedzającej, jak i dla komputera / urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Panią/Pana.

W Sklepie Internetowym używane są trzy rodzaje plików cookies:

 •                 niezbędne - absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać. Przechowywane na urządzeniu przez (dookreślić);
 •                 analityczne - zwane statystycznymi - zbierają informacje o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak się z niej korzysta. Te zagregowane i anonimowe informacje służą do ulepszania zawartości i wydajności strony – bez zgody nie jest to możliwe. Przechowywane na urządzeniu przez (dookreślić);
 •                 reklamowe - zwane też marketingowymi - pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu Użytkownika odwiedzającego stronę. Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach. Przechowywane są przez (dookreślić).[JR1] 

Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika także:

 •                 sesyjne - tymczasowe, ą one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu. Pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz
 •                 stałe - wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika, nie są kasowane po zamknięciu i są przechowywane na urządzeniu Użytkownika między sesjami. Służą m.in. do zapamiętywania preferencji Użytkownika podczas korzystania ze strony lub do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

 1.             

Pliki cookies mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres.

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.

Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej, tj. w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności (www.tanieprezenty.pl/gdpr).

 1.           

Pliki cookies wykorzystywane w sklepie internetowym[JR2] 

 

RODZAJ

OPIS

CZAS WYGAŚNIĘCIA

PAGECACHE_ENV

Potrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony.

(do określenia)

frontend

Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w Sklepie Internetowym.

(do określenia)

snowmessage

Potrzebny do wyświetlania komunikatów w Sklepie Internetowym.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla Osoby Odwiedzającej. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka Osoby Odwiedzającej odpytuje Sklep Internetowy o treść komunikatów i wyświetla je Osobie Odwiedzającej.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.

do zamknięcia przeglądarki

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta).

do zamknięcia przeglądarki

store

Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego.

do zamknięcia przeglądarki

cookies_accepted

Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.

(do określenia)

userCountry

Przechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.

(do określenia)

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP Osoby Odwiedzającej. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany Sklepu Internetowego na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP Osoby Odwiedzającej. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.

(do określenia)

ygc

Zawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu.

(do określenia)

SmartBanner

Cookie sesyjne, które przechowuje informację o sesji, że została rozpoczęta. Cookie jest wykorzystywane w mechanizmie SmartBanner, który ma na celu: bardziej szczegółowej atrybucji użytkowników w narzędziu AppsFlyer ( https://www.appsflyer.com/ ), którzy ze strony www przeszli do aplikacji mobilnej.

do zamknięcia przeglądarki

(wskazać)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

(do określenia)

 1.           

Zakres wykorzystywanych przez Administratora narzędzi podany w tabeli powyżej podlega bieżącej aktualizacji.

 1.            

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji.

Administrator współpracuje jednak także z innymi podmiotami, które dostarczają narzędzi m.in. w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej).

Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami danych osobowych Osoby Odwiedzajacej lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem.

Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom.

 1.           

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies[JR3] :

Podmiot

Link do informacji o zasadach zachowania prywatności

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/about/privacy

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

https://policies.google.com/technologies/ads

(wskazać)

(wskazać)

(wskazać)

(wskazać)

Więcej informacji na temat plików cookies wskazanych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w politykach prywatności danych podmiotów.

 1.         

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień (aktywny lonk) na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki lub poprzez Aplikację (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).

W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu:

Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron.

Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

 1.        

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 1.           .

W przypadku jakiejkolwiek niejasności lub niezbędności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail:  info@tanieprezenty.pl

 1.            

Administrator uprzejmie informuje, że w przyszłości może dokonać zmian w niniejszej Polityce.

W przypadku dokonania zmian każdorazowo umieści informację o takiej zmianie na stronie Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji.

Każda nowa Polityka będzie opatrzona nową datą. 

 1.           

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od 01 czerwca 2022 r.

 

Zespół 4Leaders, s.r.o