Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Opinie o Tanieprezenty.pl na Opineo.pl
Zniżka na
pierwsze zakupy
Szybki wybór
na 3 kliknięcia
Wysyłka
już od 10,90 zł
Bezproblemowa
reklamacja
Wszystko na stanie,
natychmiastowa wysyłka!

Polityka prywatnośc

Polityka prywatności

I.

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji („Polityka”) ma charakter informacyjny.

Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych zbieranych:

 •                 za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 •                 uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w Aplikacji

jest 4Leaders s.r.o z siedzibą w Czechach, Příběnická 695/5, 39001 Tábor, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 28144708, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Czeskich Budziejowicach, dział C, wstawka 20248 („Administrator”)

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 •                 pod ww. adresem,
 •                 za pośrednictwem e-mail: info@tanieprezenty.pl
 •                 za pośrednictwem numerem telefonu: +48 729 086 372 – opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora.  

III.

Administrator przykłada dużą wagę do kwestii zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów.

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („dane osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji.

IV.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji korzystasz, w szczególności w celu:

 •                 zawarcia i realizacji umowy,
 •                 przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych,
 •                 podnoszenia jakości usług,
 •                 realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM I APLIKACJI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pana dane osobowe podane w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług, w szczególności:

 •                 imię i nazwisko;
 •                 adres poczty elektronicznej;
 •                 numer telefonu kontaktowego;
 •                 adres ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 •                 adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy,
 •                 nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 prowadzenie konta oraz umożliwienie Pani/Panu korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, którą zawiera Pani/Pan zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (w tym podmioty wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. w ramach prezentowania reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Pani/Pana zainteresowań w oparciu o profilowanie bazujące np. na aktywności i historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Pani/Pana indywidualnych preferencji. Dane działania nie wpływają jednak bezpośrednio na Pani/Pana decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i Aplikacji.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie przez okres Pani/Pana  korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po 180  dniach  od Pani/Pana ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawach jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pana dane osobowe podane w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z naszych usług, w szczególności:

 •                 imię i nazwisko;
 •                 adres poczty elektronicznej;
 •                 numer telefonu kontaktowego;
 •                 adres ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj,
 •                 adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby - jeżeli jest inny niż adres dostawy,
 •                 nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy, w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i została wybrana) lub wysłania do Pani/Pana lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Panią/Panem w tej właśnie sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy sprzedaży, którą zawiera Pani/Pan po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli taka opcja jest dostępna i została wybrana);
 •          działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (w tym  podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. w ramach prezentowania reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Pani/Pana zainteresowań w oparciu o profilowanie bazujące np. na aktywności i historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Pani/Pana indywidualnych preferencji. Dane działania nie wpływają jednak bezpośrednio na Pani/Pana decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •          ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 •          wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pana dane osobowe podane w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 rozpatrzenie Pani/Pana reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

 

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Pani/Pana reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

               
Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pana dane osobowe podane za pośrednictwem Formularza kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 komunikacja i udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na przesłana do nas wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 •                 w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 •                 w zależności od treści wiadomości podjęcie działań marketingowych, analitycznych lub statystycznych przez  Administratora lub partnerów (w tym  podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies)  lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji, w tym załatwienia sprawy, rozwiązania problemu, wniesionego żądania, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.            

NEWSLETTER

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pana dane osobowe, w tym podane w związku z chęcią otrzymywania Newslettera z informacjami o naszych usługach i produktach są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter) – aby wysyłać do Pani/Pana np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości typu sms, mms lub komunikatorów mających analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Pani/Pana  numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Może Pani/Pan oczywiście zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie;
 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Pani/Pana zainteresowań w oparciu o profilowanie bazujące np. na aktywności i historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Pani/Pana indywidualnych preferencji. Dane działania nie wpływają jednak bezpośrednio na Pani/Pana decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •          ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

 

Pani/Pan dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

 

Pani/Pan dane osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Pani/Panu aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Pani/Panu informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów lub partnerów (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

CHAT

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Panie dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem Chata umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 •                 w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 •                 w zależności od treści Pani/Pana wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów  (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności Chata (skutecznie komunikować się z nami).

Pani/Pana dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem, w tym załatwienia sprawy, rozwiązania problemu, wniesionego żądania, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

CALL CENTER

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Panie dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem Call center są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 •                 w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 •                 w zależności od treści Pani/Pana wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów  (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności Call center (skutecznie komunikować się z nami).

Pani/Pana dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem, w tym załatwienia sprawy, rozwiązania problemu, wniesionego żądania, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Pani/Pana dane osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 przesłanie powiadomienia o dostępności produktu – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności produktu;
 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne, abyś otrzymała Pani/Pan powiadomienie o dostępności produktu.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

ORGANIZACJA KONKURSÓW

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

W przypadku, gdy zdecyduje się Pani/Pan na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 •                 przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 •                 realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Pani/Pana zainteresowań w oparciu o profilowanie bazujące np. na aktywności i historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Pani/Pana indywidualnych preferencji. Dane działania nie wpływają jednak bezpośrednio na Pani/Pana decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest konieczne, aby wziąć udział w organizowanym konkursie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 •                 badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenie Sklepu Internetowego lub Aplikacji i jakości oferowanych przez Administratora usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić Pani/Panu udział w badaniu satysfakcji. Podanie danych umożliwi nam poznanie Pani/Pana zdania na temat świadczonych przez nas usług i pozwoli nam na ulepszenie Sklepu Internetowego lub Aplikacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 •                 realizacja umowy lojalnościowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania zawartej umowy (Regulamin umowy lojalnościowej) – aby korzystać z atrakcyjnych ofert (rabaty). Może Pani/Pan oczywiście zrezygnować z umowy lojalnościowej w każdym czasie na warunkach określonych w Regulaminie umowy lojalnościowej;
 •                 działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów (w tym podmioty trzecie wymienione w Polityce cookies) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Pani/Pana zainteresowań w oparciu o profilowanie bazujące np. na aktywności i historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Pani/Pana indywidualnych preferencji. Dane działania nie wpływają jednak bezpośrednio na Pani/Pana decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić Pani/Panu udział w programie lojalnościowym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki.

OCENA PRODUKTU

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II Polityki.

Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w związku z oceną produktu są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 •                 oceny produktu (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenia produktu i jakości oferowanych przez Administratora produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 •                 ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Panią/Panem a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić Pani/Panu dokonanie oceny produktu. Podanie danych umożliwi nam poznanie Pani/Pana zdania na temat oferowanych produktów i pozwoli nam na dostosowanie asortymentu do oczekiwań Klientów.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych oraz o prawa jakie Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w dalszej części Polityki. 

V.

W celu uruchomienia funkcjonalności Aplikacji polegających na skanowaniu i zapisywaniu kodów kreskowych Produktów, prezentacji Produktów na podstawie wgranych przez Ciebie zdjęć, zapisywaniu informacji umożliwiających działanie Aplikacji w trybie offline, wyszukiwaniu za pośrednictwem geolokalizacji sklepu stacjonarnego Sprzedawcy lub określonego punktu odbioru przesyłki, Administrator może uzyskiwać, w tym za Pani/Pana zgodą, dostęp do następujących obszarów Twojego urządzenia mobilnego:

 •                 pamięć urządzenia;
 •                 geolokoalizacja.

VI.

Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Pani/Pan jako nasz Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Pani/Pana, w tym jako naszego Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział:

 •                 partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, lub Aplikację, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych),
 •                 dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień,
 •                 podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, podmioty oferujące zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym / Aplikacji pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w Polityce cookies.

 

VII.

Co do zasady nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Klienta mogą jednakże zostać sporadycznie przekazane do państwa spoza EOG, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora m.in. poprzez:

W przypadku ewentualnego przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony, poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa danych.  

Każdy Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami, wykorzystując w tym celu dane podane w pkt II Polityki.

VIII.

Pani/Panu jako Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 •                 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

o    listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

o    przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

o    za pośrednictwem Administratora:  info@tanieprezenty.pl

 •                 przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 •                 dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
 •                 żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 •                 cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 •                 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

IX.

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują działalnością komercyjną mogą być przesyłane dopiero po wyrażeniu przez Panią/Pana, w tym jako naszego Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej, w tym po akceptacji regulaminu usługi Newsletter oraz innych, którymi zainteresowanie wyraził Pani/Pan/w tym jako nasz Klient i zarazem potwierdził chęć otrzymywania informacji handlowej..

Przy czym, tak wyrażona zgoda zawsze może być odwołana przez Panią/Pana, w tym jako naszego Klienta w dowolnym czasie i bez szkody mogącej być następstwem odwołania zgody. 

X.

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną tylko w zakresie poglądowym, wskazując jedynie, że do środków tych zalicza:

 •                 zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 •                 certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są dane osobowe;
 •                 szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 •                 dostęp do konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 

XII.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych.

Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

XIII.

Administrator uprzejmie informuje, że w przyszłości może dokonać zmian w Polityce.

W przypadku dokonania zmian każdorazowo umieści informację o takiej zmianie na stronie Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji.

Każda nowa Polityka będzie opatrzona nową datą. 

XIV.

Niniejsza wersja obowiązuje od 01 czerwca 2022 r.

 

Zespół 4Leaders, s.r.o